Predstavenie

Agropodnik Želovce nadväzuje na dlhoročnú tradíciu poľnohospodárstva v regióne. Stará sa o pôdu v katastri obcí Želovce, Záhorce a najnovšie Olováry.

  • Zameriava sa na rastlinnú a živočíšnu výrobu pri použití postupov šetrných k pôde, ktoré zaručia možnosť dlhodobého hospodárenia.
  • Nadväznosť na tradície vidíme predovšetkým v udržovaní dobrých vzťahov a v spolupráci s obcou a ostatnými subjektmi.

Samotné hospodárenie sa okrem tradičných metód opiera o odborné postupy a modernú mechanizáciu pri dodržaní platných predpisov pre ochranu životného prostredia a ďalšej legislatívy.

Vízia

 Regionálne silná farma s rastlinnou a živočíšnou produkciou, zabezpečujúca prácu a starostlivosť o pôdu v okrese Veľký Krtíš. 

Stratégia

Stratégiou Agropodniku Želovce je dlhodobé hospodárenie v oblasti Želoviec a zväčšovanie rozsahu obhospodarovaných plôch. Z tohto dôvodu bude v nasledujúcich rokoch Agropodnik modernizovať park mechanizácie, zvyšovať potenciál súčasných pozemkov kvalitnou starostlivosťou o pôdu a získavať na hospodárenie ďalšie poľnohospodárske pozemky od vlastníkov, ktorým záleží na spôsobe zodpovedného hospodárenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto stratégie je tiež rozvíjanie kvalitných a korektných vzťahov v oblasti Želoviec, účasť na verejnom živote a zvyšovanie zamestnanosti budovaním stabilného tímu kvalifikovaných pracovníkov.

Zodpovedná starostlivosť o pozemky.

Chcete nám zveriť tie Vaše?

Napíšte nám

Kontaktujte nás

AGROPODNIK Želovce, s.r.o.

Martin Veverka

   +420 777 622 965
   info@agropodnikzelovce.sk

Copyright © 2015 AGROPODNIK Želovce, s.r.o.